+32 (0) 3 248 70 70 info@safety-first.be

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

 

Als veiligheidsbedrijf stelt de firma Safety First Group International (hierna Safety First genoemd) de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu als prioriteit voor een aangename en zinvolle werksfeer. We zijn ervan overtuigd dat deze 3 pijlers veiligheid, gezondheid en milieu thuishoren in een professionele omgeving. Zij moeten in ons werkpatroon worden ingeweven.

De directie van Safety First neemt daarom de verantwoordelijkheid op zich om zijn werknemers en die van derden te beschermen tegen alle oorzaken die de veiligheid en gezondheid van medewerkers in gevaar brengen en het milieu bedreigen.

Het voorkomen van persoonlijk letsel en de fysieke veiligheid van zijn werknemers en die van derden is onze eerste bekommernis. Het is onze plicht ervoor te zorgen dat iedereen na zijn dagtaak veilig en wel terug kan keren naar familie en vrienden. De firma Safety First ziet er tevens op toe dat alle middelen worden verstrekt die ertoe bijdragen fysische- psychische- materiële en milieuschade te voorkomen.

Zoals de firma Safety First ernaar streeft zich zakelijk te verruimen, zo moeten we er ook dagelijks voor zorgen om op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu progressie te boeken. Deze twee streefdoelen gaan hand in hand. 

De firma Safety First zorgt ervoor dat iedere werknemer op de hoogte wordt gesteld van het gevoerde VGM beleid. Zij zal haar werknemers opleiden om dit beleid te kunnen waarmaken. Zij zal hiervoor ook alle mogelijke middelen ter beschikking stellen om dit VGM beleid in stand te houden en waar nodig te verbeteren.

Aan de werknemers vraagt de firma Safety First dat zij met volle inzet positief meewerken om dit beleid dagelijks waar te maken. Het beoordelen van het VGM beleid en het indienen van voorstellen behoort tot de taken die ertoe bijdragen het beleid op zich bij te sturen en te optimaliseren. Zo kunnen we samenwerken aan een goed dynamisch risico beheersingssysteem.

Wommelgem, 01/03/2018

 

De directie van Safety First Group INT.

Jamal Abbad