+32 (0) 3 248 70 70 info@safety-first.be

number 1 in industrial safety

Safety first Group International (SFGI) is one of the most experienced and dedicated companies in the field of occupational health and safety in terms of providing QSHE assistance and support to your projects, shutdowns and maintenance.

welkom bij Safety first

Safety First Group International werd opgericht in 2003 en bestaat uit 3 afzonderlijke afdelingen: Safety First Group International BVBA, Safety First Group International BV en Safety First Competence Center GCV. Safety First Group International is actief op het vlak consulting, advies en detachering van Veiligheidsprofielen in Nederland en België.

Kwaliteitslabels

VCA Petrochemie gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Beleidsverklaring

Als veiligheidsbedrijf stelt de firma Safety First Group International (hierna Safety First genoemd) de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu als prioriteit voor een aangename en zinvolle werksfeer. We zijn ervan overtuigd dat deze 3 pijlers veiligheid, gezondheid en milieu thuishoren in een professionele omgeving. Zij moeten in ons werkpatroon worden ingeweven.

services

QSHE ondersteuning voor en tijdens de shutdown

Screening en selectie van QSHE personeel op certificatie plicht, ervaring en competenties ifv gesproken talen op de werkvloer. Controle van de persoonlijke beschermingsmiddelen en alle veiligheid materialen die ter plaatsen worden gebruikt.

Beheer van QSHE toepassinge, beleving en betrokkenheid van Site safety van de aannemer dmv observatie rondgangen. Controle en coaching op naleving en implementatie van QSHE contractor eisen zoals poort instructies kennis van bestaande processen voor alle contractanten en subcontractanten.

Ondersteuning Commissioning fase

Ontwikkeling en implementatie van commissioning-plannen van de opdrachtgever zoals, veiligheidsinductievideo / veiligheidsinductieboekje, beoordeling, opvolging en implementatie van contractor HSE-plannen. Beoordeling van contractant RAMS (risicobeoordelingen en methodestatements) Terbeschikkingstelling van HSE-profielen voor werkplek en veiligheidsinspecties audits van aannemers op bouwplaatsen en Follow-up en coaching van de aannemers.

Contractor management

Ontwikkeling, implementatie en opvolging van QSHE Contractor beheer procedure in overeenstemming met de contractor/klanten eisen zoals o.a. Ontwikkeling van aannemer prekwalificatie vragenlijst. Aannemer pre-kwalificatie (HSE-prestatie vóór deelname aan de aanbesteding). Ontwikkeling van aannemer ITT HSE vragenlijst. Aannemer review, HSE coaching bij de ontwikkeling van contracten met geselecteerde aannemers. Follow-up HSE Audits van aannemer ter controleren van de aannemereisen en werkgever HSE managementsysteem alsook opvolging van de HSE eisen uitvoering na gunning van de opdracht.

QSHE audit

Ontwikkeling, implementatie en begeleiding van QSHE-managementsystemen voor organisaties in diverse sectoren van reguliere management systemen zoals, OHSAS 18001/2, VCA, CSA, ISO …)

Ontwikkeling van QSHE-vereisten per projectfase. Ontwikkeling en implementatie van een pro-actief veiligheidsbewustmakingsprogramma (verhoging van de veiligheidscultuur, veiligheidsmascotte, QSHE-vergaderingen, QSHE-seminars, QSHE-nieuwsbrief, veiligheidsobservatieprogramma, …)